Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ, ΣΤΙΣ 12/11/2014, ΣΤΙΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 12/11/2014.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  46083/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
 1
Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
Δ/νση Προγρ/σμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
 2
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Ηλεκτροφωτισμός και διαχείριση Ομβρίων Γέφυρας Κεντρικής Πύλης Κάστρου (Porta Maggiorre)"
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3
Αποδοχή των όρων της 3988/30-9-2014 απόφασης ένταξης και έγκριση εκτέλεσης της πράξης Οδηγός Δήμου Ψαρών-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Οικονομική Επιτροπή
 4
Αποδοχή των όρων της 3988/30-9-2014 απόφασης ένταξης και έγκριση εκτέλεσης της πράξης Οδηγός Δήμου Οινουσσών-Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Οικονομική Επιτροπή
 5
Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης και έγκριση εκτέλεσης της πράξης "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δ. Χίου"--Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Οικονομική Επιτροπή
 6
Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της <<Προμήθειας και τοποθέτησης Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε οχήματα του Δήμου Χίου>>
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 7
Έγκριση υπηρεσίας καθαρισμού γραφείων δημοτικών καταστημάτων.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 8
Υπογραφή σύμβασης με ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε. για τη "Μεταφορά πολιτών από και προς τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης".
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 9
Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Οικονομική Επιτροπή
 10
Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών κ.λ.π.
Υπηρεσίες του Δ. Χίου
 11
Συζήτηση για την υπογραφή σύμβασης της ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ
 12
Ορισμός επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
 13
Οργάνωση αρχείου και αποθήκης Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
 14
Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου "Περιβόλι", στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη σχολική περίοδο 2014-2015.»
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
 15
Επαναβεβαίωση της αριθ. 380/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 16
Καθορισμός βοσκησίμων εκτάσεων και δικαιώματος βοσκής έτους 2014 μετά την ακύρωση της 324/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 17
Έγκριση αποφάσεων Ν.Π. του Δήμου
Ν.Π. Δήμου Χίου
 18
Αίτημα Αναστασίας Κριτούλη για μείωση μισθώματος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 19
Παρουσιάσεις Δήμου Χίου στην Τουρκία.
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 20
Μετακινήσεις.
κ. Δήμαρχος.