Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΝ κ.ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Στον Αν. Υπ. Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα τα αιτήματα της ΚΕΔΕ
Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, συναντήθηκε, σήμερα το μεσημέρι, αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Γ. Πατούλη, τον Α' Αντιπρόεδρο Δ. Καφαντάρη, τον Γενικό Γραμματέα Ι. Μουράτογλου και το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και επικεφαλής του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος» Απ. Κοιμήση. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, με σκοπό να παρουσιαστούν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών οι απόψεις και τα αιτήματα του ανώτερου θεσμικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης, ενόψει της κατάρτισης του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού για το έτος 2015. 
Επισημαίνεται, ότι, οι θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, σχετικά με το νέο Προϋπολογισμό, διατυπώθηκαν στο πρόσφατο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, που ήταν ταυτόχρονα και το πρώτο που διεξήχθη μετά την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών του. 
«Να ξεκαθαριστεί άμεσα πόσα χρήματα θα δοθούν στους Δήμους»
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, έθεσε καταρχήν στον Αν. Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, το ζήτημα ότι δεν καταγράφεται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το ύψος των πόρων που προορίζονται να δοθούν από την Πολιτεία στους Δήμους της Χώρας. 
«Η πρόβλεψη για απόδοση πόρων 2.947 εκ. €  στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Α’ και Β’ Βαθμό - δικαιολογημένα δημιουργεί σύγχυση κι ανησυχία, γι αυτό πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί πόσα τελικά χρήματα θα κατευθυνθούν στους Δήμους» τονίστηκε στον κ. Σταϊκούρα, «ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά τη σημαντική συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του πλεονάσματος». 
Υπενθυμίζεται επί του θέματος, ότι το 2013 αναμένεται να παρουσιάσει 1.319 εκατ. € πλεόνασμα, όταν στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας είχαν προϋπολογιστεί 565 εκατ. €.
«Για το λόγο αυτό» τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ «πρέπει η Πολιτεία να επιβραβεύσει τους Δήμους και στον Προϋπολογισμό του 2015 θα πρέπει να επιδοκιμαστούν έμπρακτα για τη συμβολή τους στην επίτευξη του εθνικού στόχου για δημιουργία οικονομικών πλεονασμάτων».
Τα αιτήματα της ΚΕΔΕ
Στο πλαίσιο αυτής της επιβράβευσης, η ΚΕΔΕ έθεσε προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών μια σειρά από αιτήματα, «άμεσα και επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό» όπως τονίστηκε.
Συγκεκριμένα,
· Να παράσχει η Πολιτεία τους Συνταγματικά και Νομοθετικά κατοχυρωμένους πόρους (Ν.3852), σε πλήρη απόδοση και χωρίς περικοπές, ώστε να επιτελέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού αποτελεσματικά το καθήκον της.
· Σαφή αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς και ορεινούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.
· Να διατεθούν 2 δις € από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους, με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους.
· Να αποσαφηνιστεί ποιο θα είναι το ανταποδοτικό όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το πλεόνασμα που συνεισέφερε στα δημοσιονομικά της Χώρας.
· Να αποδοθούν στους Δήμους οι αναγκαίοι πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών.
· Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του «Πράσινου Ταμείου» στους Δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.
· Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
· Να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των Δήμων, λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυψης δαπανών από φθορές λόγω της κατάργησης των Σχολικών Φυλάκων. 
Μέτρα στήριξης των μικρών σε μέγεθος πληθυσμού κι απομακρυσμένων Δήμων
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε μια σειρά από μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης λειτουργία των Δήμων και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και μικρών σε μέγεθος πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα, ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό για:
· Την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους Δήμους.
· Την πρόσληψη ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των αντιδημάρχων και ιδιαιτέρων γραμματέων.
· Την κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους αντιδημάρχους.
· Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων σε Καλλικρατικούς Δήμους.
Για τα δύο τελευταία ζητήματα η θέση του Υπουργού ήταν θετική, με  δεδομένο ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι ελάχιστο. 


epoli.gr