Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 , ΩΡΑ 13.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ


 1 Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου - καντίνας στην παραλία Αγ. Αιμιλιανού Δ.Κ. Καλλιμασιάς.
 2 Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην παραλία της Κώμης Τ.Κ. Καλαμωτής.
 3 Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία της Τ.Κ. Βέσσας.
 4 Δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία της Τ.Κ. Θολοποταμίου.
 5 Ψηφίσεις πιστώσεων για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες του Δ. Χίου
 6 Αγωγή Ευάγγελου Ζενιώδη κατά Δ. Χίου - Ορισμός δικηγόρου
 7 Ανακοίνωση δίκης μετά προσεπικλήσεως σε αναγκαστική παρέμβαση - Ορισμός δικηγόρου
 8 Αίτηση Σ. Σαραντή για αποζημίωση σε εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως - Ορισμός δικηγόρου
 9 Παράνομη κατάληψη δημοτικής οδού στα Καρδάμυλα - Ορισμός δικηγόρου
10 Ψήφιση πίστωσης για Αποκατάσταση περιοχής πλησίον ΧΑΔΑ Βολισσού
11 Ψήφιση πίστωσης για Προμήθεια κάδων
12 Ψήφιση πίστωσης για Προμήθεια φαρασιών και πινακίδων ανακοινώσεων
13 Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών
14 Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση ανελκυστήρων
15 Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση κλιματιστικών
16 Καθορισμός όρων διαγωνισμού για προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων - Ψήφιση
πίστωσης
17 Ψήφιση πίστωσης για μετακίνηση Αιρετού, εκπροσώπου του Δήμου Χίου, στις Βρυξέλες
18 Ψήφιση πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων
19 Ψήφιση πίστωσης για έκδοση εντύπων για τους χώρους στάθμευσης
20 Ψήφιση πίστωσης για προμήθειες Τεχνικής Υπηρεσίας
21 Ψήφιση πιστώσεων για εργασίες και προμήθειες Δημ. Αστυνομίας
22 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ζωοτροφών για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την
πυρκαγιά της 18/8/2012
23 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια στεγάστρου για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την