Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

KOINOTIKH ENΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο φύλλο Β΄247/2013 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η υπ’ αριθ. 268/12728/2013 ΚΥΑ σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡ.657/2008 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων».
Το παραπάνω πρόγραμμα δεν προβλέπει δωρεάν διανομή, αλλά ενίσχυση περίπου 0,18 € ανά λίτρο επί της τιμής διάθεσης του γάλακτος. Το ποσό αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από άλλους πόρους που ενδεχομένως μπορούν να διαθέσουν άλλοι φορείς.
Επιλέξιμοι φορείς είναι σχολικές μονάδες, σχολικές επιτροπές, προμηθευτές των προϊόντων ή και οργανώσεις που έχουν συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 10146 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αξιοποίησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο τηλέφωνο 2102125744 (κ. Ιωάννα Παππά).

  
                                        Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Φ. & Ζ.Π.
                                                                                  ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ