Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : "ΚΛΑΔΕΥΕΙ" ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ , ΒΟΥΛΑΣ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥΤο… ελληνικό δαιμόνιο των δημάρχων που θέλουν να αυξήσουν τα έσοδα των δημοτικών τους ταμείων αποκαλύπτει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού, στην Ετήσια Έκθεσή της για το 2012. Οι… καινοτομίες «ανθούν», όπως αποκαλύπτει η Συνήγορος, κυρίως στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δήμου Λαυρεωτικής, που επέβαλε… τέλος κλαδέματος (!!!), το Δήμου Βούλας που χρεώνει τριπλάσια τέλη ταφής στους μη δημότες του και του Δήμου Χαϊδαρίου, που παρά την κείμενη νομοθεσία, αύξησε εν μέσω χρονιάς τα τροφεία. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Κ. Σπανού:

Τέλος κλαδέματος από το Δήμο Λαυρεωτικής
Ο ∆ήμος Λαυρεωτικής επέβαλε ειδικό τέλος αποκομιδής κλαδεμάτων και πάσης φύσεως ογκωδών αντικειμένων, «χωρίς καμία αιτιολογία, επίκληση νομοθεσίας ή σχέση αναλογίας μεταξύ ανταποδοτικού τέλους και δαπάνης που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας». Με παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αττικής συνέστησε να επανεξεταστούν οι σχετικές αποφάσεις με κριτήριο την αρχή της ανταποδοτικότητας και τη διασφάλιση δίκαιης και αντικειμενικής επιβάρυνσης, ο δε δήμος αποφάσισε να παρέχει εφεξής αδαπάνως τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Παράνομη αύξηση στα τροφεία των παιδικών από το Δήμο Χαϊδαρίου
Η μείωση των πόρων των ΟΤΑ, αλλά και η οικονομική αποδυνάμωση της οικογένειας λόγω της γενικότερης κρίσης επέφεραν πολύπλευρες αρνητικές επιπτώσεις στο πεδίο της φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σημειώνει η Κ. Σπανού και αναφερόμενη στην αύξηση των τροφείων από το Δήμο Χαϊδαρίου, παρά τα όσα προβλέπει ο νόμος, σημειώνει:
«Στην περίπτωση αιφνίδιας αύξησης των τροφείων από το ∆ήμο Χαϊδαρίου, ο Συνήγορος υπενθύμισε την ισχύουσα νομοθεσία, που προβλέπει το ύψος των τροφείων της επόμενης χρονιάς να γνωστοποιείται κατά τον χρόνο έναρξης των εγγραφών. Ο δήμος όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε, αλλά προχώρησε σε βεβαίωση οφειλών προς τους γονείς που δεν κατέβαλαν το ποσό της αύξησης».
Τελικά, με παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αττικής αποφάνθηκε ότι δεν υφίσταται απαιτητό χρέος ως προς το ποσό της αύξησης.
Παραβάσεις της νομοθεσίας στα τροφεία και από τους ιδιωτικούς παιδικούς
Το ύψος των τροφείων απασχόλησε τον Συνήγορο εκ νέου μέσω αναφορών που έλαβε σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ, με την έναρξη της περιόδου φιλοξενίας 2012-2013. Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι, σε συνέχεια μείωσης της αποζημίωσης που προβλεπόταν για τους σταθμούς από το πρόγραμμα, ορισμένοι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί είχαν αυξήσει δυσανάλογα το ποσοστό συμμετοχής που απαιτούσαν από τους γονείς.
Με αφορμή τη διαπίστωση αυτή, διατυπώθηκε προς το αρμόδιο υπουργείο σειρά προτάσεων με στόχο το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των επωφελούμενων οικογενειών.
Τριπλάσια τα τέλη κοιμητηρίου στους μη δημότες από το Δήμο Βούλας
Συνεχίστηκε, όπως αναφέρει η Κ. Σπανού, και κατά το 2012 η πρακτική ορισμένων δήμων να διαφοροποιούν σημαντικά τα τέλη για υπηρεσίες κοιμητηρίου (τέλη ταφής ή παράτασης ταφής, ή τάφου τριετούς χρήσης, τέλη φύλαξης οστών) με βάση την ιδιότητα των χρηστών ως δημοτών, ετεροδημοτών ή μόνιμων κατοίκων.
Σύμφωνα με τη Συνήγορο, ο Δήμος Βούλας χρεώνει εκταφή στους κατοίκους που δεν είναι δημότες σε τριπλάσιο ποσό για την παραχώρηση τάφου τριετούς χρήσης, για παράταση ταφής σε τάφο τριετούς χρήσης, για τη χρήση οστεοθυρίδων σε σχέση με το ποσό που χρεώνει στους δημότες για τις ίδιες υπηρεσίες. Όπως και στο παρελθόν έχει διαπιστωθεί, η διαφοροποίηση αυτή συνεπάγεται δυσμενή και αδικαιολόγητα διακριτική μεταχείριση σε βάρος των μη δημοτών, παραβιάζει δε και το άρθρο 6 του ΑΝ 582/1968, σύμφωνα με το οποίο «τα κοιμητήρια είναι προωρι σμένα διά τον εντός αυτών ενταφιασμόν παντός νεκρού», ενώ οι δήμοι «υποχρεούνται όπως παραχωρούν χώρον διά τον ενταφιασμόν παντός θανόντος δημότου ή και παντός άλλου εν τη περιφερεία των θανόντος ανθρώπου».
«Η έλλειψη χώρων ταφής στα κοιμητήρια των μεγάλων αστικών κέντρων δε διευθετείται με την επιβολή διαφορετικών τελών, ούτε αυτό αποτελεί μέτρο αποσυμφόρησής τους. Αντίθετα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος θα μπορούσαν να συμβάλουν μέτρα, όπως η δημιουργία κέντρων αποτέφρωσης, η πρόβλεψη δυνατότητας παραχώρησης τάφου για διάστημα μεγαλύτερο της τριετούς διάρκειας χωρίς αυτό να τον μετατρέπει σε τάφο οικογενειακής χρήσης ή την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης και φύλαξης των οστών μετά την εκταφή και ανακομιδή του νεκρού», επισημαίνει η Συνήγορος.
Ανακομιδή νεκρού εάν δεν πληρώσουν τη «σιωπηρή» παράταση ταφής
Όπως καταγγέλλει η Συνήγορος, πολλές διευθύνσεις κοιμητηρίων συνεχίζουν την πρακτική της επιβολής τελών για «σιωπηρή» παράταση ταφής, χωρίς δηλαδή προηγούμενη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Αυτά τα τέλη, ανάλογα με το χρόνο παράτασης, μπορεί να φτάσουν σε τέτοιο σημείο, ώστε -όταν του ζητηθούν- ο πολίτης λόγω και της κρίσης να αδυνατεί να τα καταβάλει. «Συνέπεια αυτών, είναι οι ενδιαφερόμενοι να απειλούνται με εκταφή των οικείων τους ή ακόμη και να διαπιστώνουν ότι η εκταφή έχει γίνει εν αγνοία τους».
 aftodioikisi.gr