Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Θέμα: Εύρος εφαρμογής του Ν. 3861/10 για την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της υποχρεωτικής ανάρτησης στο Διαδίκτυο πράξεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο Νόμος 3861/10 αποτέλεσε μία μείζονα και πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα της Δημόσιας Διοίκησης πρωτοβουλία, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας απέναντι στον πολίτη.

Η ιστοσελίδα “Διαύγεια” δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του παραπάνω Νόμου, ώστε σε αυτόν να δημοσιεύονται υποχρεωτικά όλες οι διοικητικές πράξεις φορέων ή προσώπων που εντάσσονται στις ρυθμίσεις του Νόμου.

Σύμφωνα με την πργφ 2. του άρθρου 2 του Νόμου: “για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται: α) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους”.

Τα κόμματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση εντάσσονται στους παραπάνω φορείς. Παρόλαυτα, δεν αναρτάται καμία πράξη τους στη “Διαύγεια” .

Σε μία εποχή μεγάλης δυσπιστίας και καχυποψίας εκ μέρους της κοινής γνώμης προς τα κόμματα και τους φορείς του Δημοσίου, σχετικά με τη χρήση δημόσιου χρήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, είναι αδήριτη ανάγκη οι κανόνες διαφάνειας να ισχύουν για όλους απαρέγκλιτα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιές ενέργειες θα προβείτε, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ανάρτηση στη “Διαύγεια”, όλων των πράξεων φορέων του Δημοσίου – μεταξύ των οποίων και τα κόμματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση - όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3861/10;


09 Απριλίου 2013
Ο ερωτών βουλευτήςΚώστας Δ. Τριαντάφυλλος