Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ"
Το έργο κατασκευής Φράγματος στη θέση Κόρης Γεφύρι, μελετήθηκε, σχεδιάστηκε, δημοπρατήθηκε αποκλειστικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το οποίο είναι και ο κύριος του έργου. Πολιτική απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και απαίτηση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας είναι να μην παραμείνει το έργο ημιτελές, αλλά να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση. Σ’ αυτό το σημείο συγκλίνουν οι προσπάθειες και οι διεκδικήσεις των τοπικών φορέων.
Για όλες τις πτυχές, τεχνικές και οικονομικές, του έργου υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου τόσο από την ελληνική πολιτεία, όσο και από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι περιοδικά γνωμοδοτούν επ’ αυτών. Οποιοσδήποτε συμπολίτης διαθέτει στοιχεία που απαιτούν έλεγχο και διερεύνηση μπορεί να προσφύγει σ’ αυτούς τους μηχανισμούς, ή σε περίπτωση που δεν καλυφθεί από αυτούς, στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή  Δικαιοσύνη.