Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

EΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ (ΟΣΑΠΥ)Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Β. Αιγαίου για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Χίου (ΟΣΑΠΥ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το συγκεκριμένο Σχέδιο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.300.000 ευρώ και περιλαμβάνει 8 σημαντικά έργα για την ανάπτυξη του νησιού μας:
1. Βελτίωση πολιτιστικών υποδομών πλατείας Καρουλιού Τ.Κ. Θυμιανών, προϋπολογισμού 115.000 ευρώ
2. Ίδρυση & εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, προϋπολογισμού 105.000 ευρώ
3. Βελτίωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών Σχολείου Βολισσού, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ
4. Αναστήλωση μύλων Ανέμωνα, προϋπολογισμού 435.000 ευρώ
5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου Καρδαμύλων, προϋπολογισμού 340.000 ευρώ
6. Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Κλούβα Κάμπου, προϋπολογισμού 2.650.000 ευρώ
7. Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Δασκαλόπετρας, προϋπολογισμού 385.000 ευρώ.
8. Ανάπλαση άνω πόρτας Πυργιού, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
Μετά την έγκριση των μελετών για κάθε ένα από τα έργα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου, θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης των έργων.