Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

EΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


«Κοντεύει να τελειώσει η σχολική χρονιά και μια σειρά προβλήματα δεν έχουν ακόμα λυθεί στις δομές της Ειδικής Αγωγής.
Μια σειρά Ειδικών Σχολείων βρίσκονται στα πρόθυρα κλεισίματος λόγω έλλειψης πόρων και κενών, ενώ ζητούν από τους γονείς να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες. Ταυτόχρονα η νέα χρονιά προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολη για τα παιδιά που φοιτούν στην Ειδική Αγωγή και τις οικογένειές τους. Και αυτό γιατί με το άρθρο 39 του νόμου 4115 του 2013 ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου για να κλείσουν ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) και να πεταχτούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στον Καιάδα του γενικού σχολείου χωρίς την κατάλληλη υποδομή και επάνδρωση, ενώ προβλέπεται σημαντικά μειωμένος αριθμός προσλήψεων μόνιμων και αναπληρωτών.
Παράλληλα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εκπαιδευτικών στον ευαίσθητο αυτό χώρο, οι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής που υπολογίζονται στους 1.200 μέσα στα σχολεία, βιώνουν σοβαρά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα:
·         Ενώ καλύπτουν κενά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εργάζονται κάθε χρόνο στα Ειδικά Σχολεία, στα Τμήματα Ένταξης, στις δομές της Ειδικής Αγωγής, μόνο ως συμβασιούχοι / αναπληρωτές (ΠΕ61 – ΠΕ 71) καθότι ποτέ δε διορίστηκαν είτε μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής (προκηρύχθηκε δυο φορές αλλά ακυρώθηκε) είτε μέσω της πολύχρονης προϋπηρεσίας τους (εκατοντάδες έχουν συμπληρώσει 30μηνο).
·         Με βάση διάταξη του νόμου 3699/2008, οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγής και της προϋπηρεσίας. Η συγκεκριμένη διάταξη οδηγεί στην κατάργηση των πανεπιστημιακών πτυχίων της χώρας μας και στην άνθιση μιας "βιομηχανίας» μεταπτυχιακών" στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, κ.ά.
Οι παραπάνω εξελίξεις αναδεικνύουν τα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, τους επιστήμονες και τη λαϊκή οικογένεια από την εφαρμογή των αντιδραστικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης που ανάμεσα στα άλλα οδηγεί και στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, με συνέπειες και στα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, αλλά και στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στη λαϊκή οικογένεια. Επιβεβαιώνουν την ανάγκη το πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα χωρίς άλλες εξετάσεις ή πιστοποιήσεις και όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν μόνιμη σταθερή εργασία.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα ώστε:
·         Να αλλάξει τώρα με Προεδρικό Διάταγμα η διάταξη του Ν.3699/2008 όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και της προϋπηρεσίας.
·         Να μονιμοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας, Ελένη Γερασιμίδου, Λιάνα Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου».