Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

OI BOYΛΕΥΤΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Μάνος Κόνσολας και Παύλος Βογιατζής κατέθεσαν τροπολογία για τη μετάταξη στους οικείους, νησιωτικούς δήμους των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας που καταργείται η θέση τους''

Τροπολογία κατατέθηκε πριν από λίγο στο άρθρο 81 του πολυνομοσχεδίου, που αφορά στη Δημοτική Αστυνομία, από το Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα, και το Βουλευτή Λέσβου, κ. Παύλο Βογιατζή.

Οι δύο βουλευτές, στην τροπολογία που κατέθεσαν, ζητούν να μεταταγούν στους οικείους, νησιωτικούς δήμους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης και έλλειψης προσωπικού, οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται.

Οι κ.κ. Κόνσολας και Βογιατζής αναφέρονται στα προβλήματα που δημιούργησε τους νησιωτικούς δήμους ο Καλλικράτης αλλά και η κατάργηση οργανικών θέσεων την ίδια στιγμή που απαγορεύθηκαν οι προσλήψεις, με αποτέλεσμα κάποιοι δήμοι να λειτουργούν οριακά.

Οι δύο βουλευτές ζητούν από τους συναρμόδιους υπουργούς να κάνουν δεκτή την τροπολογία, το πλήρες κείμενο της οποίας και η αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου «Φορολογία εισοδήματος. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 81. παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου ''Φορολογία εισοδήματος. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις'', προστίθεται εδάφιο ε που αναφέρει:

''Οι υπάλληλοι των μικρών νησιωτικών δήμων του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, οι θέσεις των οποίων καταργούνται, μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία του οικείου δήμου για να καλύψουν κενά προσωπικού''.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, του γνωστού ως σχεδίου «Καλλικράτης», κυριάρχησαν οριζόντιες και άδικες γενικεύσεις για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους.

Επιφορτίστηκαν με αρμοδιότητες τις οποίες δεν μπορούν να ασκήσουν λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Ο Νόμος 4024 του 2011 προχώρησε στην κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε αυτούς τους δήμους και σε συνδυασμό με την απαγόρευση των προσλήψεων και τις συνταξιοδοτήσεις, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης στους νησιωτικούς δήμους και οριακές καταστάσεις για την λειτουργία τους.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η μετάταξη των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, οι θέσεις των οποίων καταργούνται, στους οικείους δήμους προκειμένου να καλύψουν κενά άλλων υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.