Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ " - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σε συνέχεια σειράς συσκέψεων με συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων και αντικείμενο το έργο του Νέου Κεντρικού Λιμένα της Χίου, επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με το μείζον θέμα της πλήρους μελετητικής ωρίμανσης του έργου ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και χρηματοδότησή του.
Σύμφωνα με ενημέρωση της, κατά το Νόμο, υπεύθυνης του έργου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», με το με Α.Π. Α34982/8-11-212 έγγραφό της, προκειμένου το έργο να καταστεί μελετητικά ώριμο απαιτούνται:
  1. Οριστική Μελέτη Κτηρίου Εξυπηρέτησης Επιβατών
  2. Εκπόνηση απαραίτητης μελέτης Κόστους – Οφέλους (προϋπόθεση για υποβολή φακέλου Μεγάλου Έργου σε υπηρεσίες της Ε.Ε.).
Το κόστος των παραπάνω μελετών προσδιορίζεται στις 200.000,00 € και ο χρόνος εκπόνησης τους υπολογίζεται σε χρονικό διάστημα 6 έως 8 μηνών. Είναι συνεπώς απαραίτητη η χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσει η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και στη συνέχεια η κατάρτιση του πλήρους φακέλου του έργου, με σκοπό την ένταξή του για χρηματοδότηση..
Είμαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι αντιλαμβάνεστε και συμμερίζεστε τη σημασία του έργου για το νησί της Χίου και παρακαλώ για τη χρηματοδότηση των μελετών που προανέφερα, όπως είχατε προτείνει στις 19/1/2013 στη σχετική κοινή σύσκεψη των φορέων που πραγματοποιήθηκε στη Χίο. .


Με εκτίμηση
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ