Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ , ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Οι αναπτυξιακές προκλήσεις των νησιών της Ευρώπης: εξέλιξη και εμπλουτισμός της Απόφασης 1441 (1995) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αίτημα για σύσταση.
Κατατέθηκε από τον Κώστα Τριαντάφυλλο και άλλα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην ομοφώνως εγκεκριμένη Απόφαση 1441 (2005) του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα: «Προκλήσεις Ανάπτυξης στα νησιά της Ευρώπης» η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αναγνώρισε ότι «τα νησιά χρήζουν ξεχωριστής μεταχείρισης λόγω των ειδικών κοινωνικό-οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην ανάπτυξη, όπως οι περιορισμένοι τοπικοί πόροι και η αδυναμία πρόσβασης σε αγορές, συχνά επισφαλείς και δαπανηρές συγκοινωνιακές συνδέσεις με την ηπειρωτική χώρα, το υψηλότερο κόστος διαβίωσης σε σύγκριση με άλλες περιοχές και ένα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον. Στην ίδια Απόφαση, η Επιτροπή προσθέτει ότι : «στο πλαίσιο αυτό, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί την καλύτερη στρατηγική για την ενσωμάτωση των νησιών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά, καθώς διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προστασία του περιβάλλοντος» .
Από τότε έως σήμερα όμως, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Η οικονομική κρίση έχει επιβαρύνει τις οικονομίες πολλών χωρών και τα νησιά βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση σε σχέση με τις αστικές περιοχές. Νέα εργαλεία απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων ζητημάτων της ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα νησιά της Ευρώπης ζουν πάνω από 15,5 εκατομμύρια άνθρωποι, καθίσταται ολοένα πιο σημαντικό ότι τα νησιά χρειάζονται ένα διακριτό πλαίσιο πολιτικών, σχετικά με την οικονομική τους ζωή, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες υγείας, την απασχόληση και την εκπαίδευση.
Η Συνέλευση καλείται, συνεπώς, να εξετάσει την εφαρμογή της Απόφασης 1441 (2005) από τα κράτη - μέλη και να εξετάσει την πιθανότητα επεξεργασίας νέου ψηφίσματος που θα συμπεριλαμβάνει τα νέα δεδομένα στις νησιώτικες περιοχές της Ευρώπης.