Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΑΤ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ


Συγκαλείται η ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 11.00πμ. Κατά την Γενική Συνέλευση θα γίνει ο ετήσιος απολογισμός των πράξεων του ΔΣ, έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ανάθεση εντολής στο ΔΣ για τροποποίηση του καταστατικού. Θα ακολουθήσουν εκλογές για την ανάδειξη νέου εννεαμελούς ΔΣ για την διετία 2013 – 2015.
Όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον Πρόεδρο του ΔΣ, Γιώργο Χλωρό (6972528837) ή τη Γεν. Γραμματέα Αγγέλα Βασιλάκη (2104180558) μέχρι 17/11/2013, σύμφωνα με το καταστατικό. Δικαίωμα εκλογής και ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει με έγγραφη εξουσιοδότηση μόνο για άλλο ένα (ταμειακώς ενήμερο) μέλος. Προσκαλείσθε όλοι να παρευρεθείτε. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.