Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΗ κατάσταση των πληρωμών περιλαμβάνει 105 δικαιούχους για το έτος εφαρμογής 2011, ενώ οι ενστάσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή.
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη Λέσβου γίνεται γνωστό ότι στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για την πληρωμή της περιόδου εφαρμογής 2011 έχει αναρτηθεί κατάσταση προσωρινής πληρωμής που αφορά σε δικαιούχους του Μέτρου Μέτρο 3.1 «Βιολογική Γεωργία».

Η κατάσταση περιλαμβάνει 105 δικαιούχους για το έτος εφαρμογής 2011.Όσοι από τους δικαιούχους της παρούσας ανάρτησης κρίνουν ότι έχουν διαφωνία με τα ποσά κυρώσεων, μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην Υπηρεσία μας εντός 10 εργάσιμων ημερών. Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 18η Απριλίου 2013.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την τριμελή επιτροπή εξέτασης προσφυγών-ενστάσεων εντός μηνός από την καταληκτική ημερομηνία και οι αποφάσεις της θα είναι τελεσίδικες. 
Όσον αφορά τους δικαιούχους της Λήμνου, η συγκεκριμένη κατάσταση θα αναρτηθεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου στη Μύρινα για ενημέρωσή τους , ενώ ισχύουν όλα τα περί ενστάσεων
agronews,gr