Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Με σχετική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορηγούνται οι Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2011-2012.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου το ποσό αυτό ανέρχεται στις 212.000,00 €.