Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ
            Κύριοι,
επανερχόμαστε εγγράφως αυτή τη φορά για να σας επισημάνουμε ξανά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την απουσία ενός καλαθοφόρου οχήματος για την ικανοποίηση αιτημάτων δημοτών, σχολείων και τοπικών κοινοτήτων για κλάδευση ψηλών δένδρων.
            Το μοναδικό καλαθοφόρο όχημα που διαθέτει ο δήμος χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων και σηματοδοτήσεως, με αποτέλεσμα οι όποιες λίγες φορές μας παραχωρείτε να μην επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί στο τμήμα μας και έχουν χρεωθεί για διεκπεραίωση σε εμένα προσωπικά και στην κυρία Ποδαρά.
Όπως είναι κατανοητό , από τα παραπάνω, η όποια καθυστέρηση ή μη υλοποίηση των αιτημάτων δεν οφείλεται σε ατομική μας αμέλεια αλλά σε ανυπαρξία των απαραίτητων μέσων για την υλοποίησή τους, συνεπώς οι όποιες ευθύνες για προβλήματα που τυχόν προκληθούν , θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού.
Ακόμη σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της εργασίας «Αποκλάδωση – κοπή δένδρων έτους 2012» που εκτελείται, υλοποιούνται αιτήματα για κλαδεύσεις πολύ υψηλών δένδρων που το καλαθοφόρο όχημα του δήμου δεν έχει το επαρκές ύψος ανύψωσης για να τα πραγματοποιήσει.
Για ενημέρωσή σας , σας παραθέτουμε μια σειρά από αιτήματα βάση του αριθμού πρωτοκόλλου τους, ενώ είναι στη διάθεσή σας και αντίγραφα των αιτημάτων αυτών για ενημέρωσή σας.
Μερικά από τα αιτήματα  που απαιτούν χρήση καλαθοφόρου οχήματος, βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου τους είναι:
31733/27-06-2012------------33990/10-07-2012-----------------37784/03-08-2012
47824/03-10-2012------------4158/28-01-2013------------------58500/19-12-2012
1026/10-01-2013--------------10182/21-02-2013----------------43464/07-09-2012
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.                                                                                    Οι υπάλληλοι του
                                                                        Τμήματος Συντήρησης   Πρασίνου

                                                                                                                           
                                                                                  Τσουρούς Ιωάννης                                                                          
                                                                               
                                                                                    ΠΕ 9 Γεωπόνων
                                                                                               


                                                                                   Ποδαρά Αριέττα


                                                               ΤΕ 9 Αρχιτεκτονικής Τοπίου & Ανθοκομίας