Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Ρύθμιση οφειλών προς τους ΔήμουςΚυρία Υπουργέ,

Με την από 19-02-2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 402 επιστολή μου, σας ζητούσα να συμπεριλάβετε στην ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους, ώστε να δύνανται να εξοφληθούν μέχρι και σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις.
Επανερχόμενοι και προκειμένου να δώσουμε διέξοδο στις πολεοδομικές μας ανάγκες, συμπληρώνοντας την παραπάνω πρότασή μας, ζητάμε στην ίδια ρύθμιση να υπαχθούν και οι βεβαιωμένες εισφορές σε χρήμα ή / και μετατροπές εισφορών γης σε χρήμα από τις κυρωμένες πράξεις εφαρμογής σχεδίων πόλης.
                                 
                                     Με εκτίμηση     
                              Γεώργιος Πατούλης