Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΤΟ " ΚΟΚΚΙΝΟ " Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Πλεόνασμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση - Στο κόκκινο η Κοινωνική Ασφάλιση
Πρωτογενές πλεόνασμα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης, Ιανουαρίου 2015, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους / Υπουργείο Οικονομικών, με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης να καταγράφουν σημαντικό έλλειμμα, "εξαφανίζοντας" το πλεόνασμα του Ιανουαρίου 2014.

Ειδικότερα, 

- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ιανουάριο 2015, εμφανίζει πλεόνασμα 197 εκ. €, από 209 εκ. € τον Ιανουάριο του 2014, ενώ

- Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφουν έλλειμμα 83 εκ. €, από πλεόνασμα 539 εκ. € τον Ιανουάριο του 2014.

Επισημαίνεται, ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, ενώ στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Κοινωνικά Ταμεία και τα Νοσοκομεία.

Στις λοιπές θεσμικές Μονάδες της Γενικής Κυβέρνησης - η οποία εμφανίζει πλεόνασμα 419 εκ. € τον Ιανουάριο του 2015 από πλεόνασμα 1.877 εκ. € τον Ιανουάριο του 2014 - τα πρωτογενή αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Κράτος (Κεντρική Διοίκηση): 242 εκ. € (Ιαν. 2015) από 757 εκ. € (Ιαν. 2014).

Κεντρική Κυβέρνηση εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού: 84 εκ. € (Ιαν. 2015) από 388 εκ. € (Ιαν. 2014).

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Ιανουάριο του 2015, ήταν 501 εκ. € και ειδικότερα 400 εκ. € για τους Δήμους, 61 εκ. € για τις Περιφέρειες και 49 εκ. € για τα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήταν 308 εκ. €, 246 εκ. € για τους Δήμους, 33 εκ. € για τις Περιφέρειες και 37 εκ. € για τα Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ.Α.

Σημαντική διαχρονική μείωση και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου τον Ιανουάριο του 2015 έφτασαν τα 259 εκ. €, από 280 εκ. € (Δεκ. 2014), 428 εκ. € (Δεκ. 2013), 1.176 εκ. € (Δεκ. 2012) και 1.191 (Δεκ. 2011).

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης

Η μείωση κατά 14,1% των εσόδων - 2.701 εκ. € (Ιαν. 2015), 3.143 (Ιαν. 2014) - και η αύξηση τωνδαπανών - 2.784 εκ. € (Ιαν. 2015), 2.606 (Ιαν. 2014) - οδήγησε στη μετατροπή του πλεονάσματος του Ιανουαρίου του 2014, σε έλλειμμα 83 εκ. € τον Ιανουάριο του 2015.

Αντίστοιχα, αύξηση και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από 1.773 εκ. € τον Δεκέμβριο του 2014, σε 1.815 εκ. € τον Ιανουάριο του 2015.

epoli.gr