Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

" Ο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟ 2014 "

Διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργο Κατρούγκαλο εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο στο οποίο συμμετείχε.
Το γραφείο χαρακτηρίζει ως λάθος την εμπλοκή του Γιώργου Κατρούγκαλου, καθώς όπως αναφέρει στην ανακοίνωση είχε αποχωρήσει από τον Ιούνιο του 2014, λόγω της εκλογής του σε ευρωβουλευτή.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή η Δικηγορική Εταιρεία "ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ" (AP. PAPACONSTANTINOU & PARTNERS) διευκρινίζει τα εξής:

1. Η Δικηγορική Εταιρεία μας αποτελεί εδώ και αρκετά έτη μια από τις κορυφαίες Δικηγορικές Εταιρείες με αντικείμενα ενασχόλησης στους τομείς του Δημοσίου Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε αυτήν συμμετέχουν έγκριτοι επιστήμονες και Πανεπιστημιακοί με ειδίκευση στα αντικείμενα αυτά.
2. Ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος αποχώρησε από τη Δικηγορική Εταιρεία μας τον Ιούνιο του έτους 2014 λόγω της εκλογής του ως ευρωβουλευτού. Έως την ημερομηνία αποχώρησής του ο κ. Κατρούγκαλος διέθετε στη Δικηγορική Εταιρεία μας, με την τότεεπωνυμία αυτής "Απ. Παπακωνσταντίνου – Γ. Κατρούγκαλος – Ν. Χλέπας & Συνεργάτες", μειοψηφικό και σχετικώς μικρό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της. Μετά την αποχώρησή του ο Καθηγητής κ. Κατρούγκαλος ουδεμία σχέση άμεση ή έμμεση διατηρεί με τη Δικηγορική Εταιρεία μας.
Σημειώνεται εξάλλου ότι όσα εργολαβικά δίκης είχαν συναφθεί με πελάτες από τον πρώην εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας μας πριν την αποχώρησή του από αυτή, αυτά πλέον αφορούν και δεσμεύουν, κατά ρητή πρόβλεψη του Καταστατικού της, αποκλειστικώς και μόνον τη Δικηγορική Εταιρεία μας.
3. Σε περίπτωση που από τις (εκατοντάδες) αναθέσεις στη Δικηγορική Εταιρεία μας υποθέσεων, με αποφάσεις συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων ή με εργολαβικά δικών, μεταγενέστερες της αποχώρησης του κ. Κατρούγκαλου, ορισμένες φέρουν την προγενέστερη επωνυμία της, αυτές βασίζονται, όπως είναι προφανές, εσφαλμένα στα προϊσχύοντα στοιχεία που διέθεταν οι πελάτες μας ή σε φόρμες εργολαβικών που είχαν διανεμηθεί από συλλογικούς φορείς στα μέλη τους πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του κ. Κατρούγκαλου.
Είναι σαφές ότι επί των υποθέσεων αυτών ο τελευταίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση επαγγελματική ή άλλη. Άλλωστε, οι εν λόγω αναθέσεις αφορούν, όπως προκύπτει ρητώς από τις ίδιες, τον βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας μας Απόστολο Παπακωνσταντίνου.
4. Η Δικηγορική Εταιρεία μας δεν εμπλέκεται ούτε επιθυμεί να εμπλακεί σε κομματικές ή πολιτικές αντιπαραθέσεις ή σκοπιμότητες. Μοναδικό μέλημά της είναι η πληρέστερη προστασία των νομίμων συμφερόντων των πελατών της και η παροχή σε αυτούς νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Αθήνα,
Για τη Δικηγορική Εταιρεία
Ο βασικός εταίρος και νόμιμος εκπρόσωπός της
ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ"

news.gr