Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση αποζημίωσης από την πλημμύρα της 26ης Ιανουαρίου 2015.
Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει τους συμπολίτες που έχουν καταθέσει αίτηση για αποζημίωση ζημιών στις επιχειρήσεις τους κατά την πλημμύρα της 26ης Ιανουαρίου 2015 ότι,  η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ.1207/β΄/2011 προς τις επιτροπές λήγει την 31η Μαρτίου 2015.  Όσοι μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Επιτροπή καταγραφής ζημιών, δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στις καταστάσεις για αποζημίωση.