Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

O Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ   
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΑΤΑΛΑΝΕΥΤΗ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ
«ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ» AΠΟ ΤΗ ΡΑΕ
Με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος καιΕνέργειας ακυρώνονται οι αυξήσεις του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για το 2015 και επιβαρύνουν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά, αγρότες και παραγωγικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το υπουργείο πρόκειται να συμπεριληφθεί στο πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.
Το υπουργείο Ενέργειας είχε ζητήσει από την ΡΑΕ να εξετάσει τρόπους ακύρωσης της αύξησης του τέλους προς τις ΑΠΕ, ωστόσο αν αυτό δεν ήταν εφικτό ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είχε ξεκαθαρίσει ότι θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση.
Σύμφωνα με το το κείμενο της τροπολογίας και την αιτιολογική της έκθεση, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διατήρηση των μοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ στα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για το έτος 2014, αλλά και ζητείται να επανεξεταστεί ο προσδιορισμός του τέλους.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα επανεκτίμησης και επαναπροσδιορισμού των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 για την εξυπηρέτηση των σκοπών που επιδιώκει, χωρίς την εν τω μεταξύ επιβάρυνση των καταναλωτών από τυχόν αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ».
Όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του «με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η δέσμευση τουυπουργού ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη που δήλωσε από την πρώτη στιγμή πως εάν δεν ακυρώσει η ίδια η ΡΑΕ τις απαράδεκτες αυτές αυξήσεις θα τις ακυρώσει η Κυβέρνηση με δικές της παρεμβάσεις, καθώς η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει όχι μόνο να μην επιβάλλονται αυξήσεις, αλλά, αντίθετα, καθιστά αδήριτη ανάγκη να γίνουν μειώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και για την προστασία των νοικοκυριών, αλλά και ως εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».
«ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ» AΠΟ ΤΗ ΡΑΕ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΑΠΕΝ
Δύο μέτρα και δύο σταθμά καταλογίζουν πηγές του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο ζήτημα της αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), επικαλούμενες προηγούμενες αποφάσεις της ΡΑΕ για το ίδιο θέμα με τις οποίες είτε «πάγωσαν» το εν λόγω τέλος είτε προειδοποιούσαν για τις συνέπειες των αυξήσεων στους καταναλωτές.
Συγκεκριμένα, στην απόφαση 355/2014 που ελήφθη στις 26 Ιουνίου 2014 η ΡΑΕ δεν έκανε καμία αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ, επικαλούμενη το γεγονός ότι «είναι αρμόδια για την προστασία των καταναλωτών και για την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, η οποία αποτελεί διογκούμενο εθνικό πρόβλημα, εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και σημαντικό κοινοτικό στόχο».
Γι' αυτό, προστίθεται στην ίδια απόφαση, «η Αρχή θεωρεί σκόπιμο να μην "πλειοδοτήσει", διά της λήψης μέτρων και της αύξησης των τιμών των ενεργειακών αγαθών που πλήττουν υπέρμετρα τον καταναλωτή».
Επίσης σε ανακοίνωση στις 19-7-2013 η ΡΑΕ ανέφερε ότι: «Σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕ κατανοεί ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών από τις αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Οι αναπροσαρμογές του ΕΤΜΕΑΡ είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία ένταξης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, και κυρίως της ραγδαίας διείσδυσης στο σύστημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Η ΡΑΕ είχε επισημάνει τις επερχόμενες συνέπειες της απρογραμμάτιστης αυτής διείσδυσης, θεωρεί δε νομοτελειακά βέβαιο ότι, εάν δεν ληφθούν επειγόντως πρόσθετα δραστικά μέτρα, θα απαιτηθούν και νέες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ στο άμεσο μέλλον. Αποτελεί γι' αυτό αναγκαιότητα, υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, να ανακοπεί και να αναστραφεί η μετακύλιση του βάρους του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, στο φορολογούμενο πολίτη και καταναλωτή.
Η εξεύρεση αξιόπιστων και αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων αποτελεί άμεση υποχρέωση και προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών (Πολιτεία, παραγωγοί, κλπ.)».
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του ΥΠΑΠΕΝ, η απόφαση του περασμένου Ιουλίου ελήφθη από τη ΡΑΕ έναν ακριβώς μήνα μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου «με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα για τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, που κάθε άλλο παρά θα ήθελαν να χρεωθούν και νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ η δεύτερη απόφαση ελήφθη μία μέρα μετά την αναγγελία των εθνικών εκλογών, που ήταν ξεκάθαρο ποιο κόμμα θα τις κερδίσει. Τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν προφανώς και το βαθμό της ανεξαρτησίας με την οποία χειρίστηκε το σοβαρό αυτό θέμα η ΡΑΕ και τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε η επίμαχη απόφαση επί μήνες "κρυφή" και από τον ελληνικό λαό και από τη νέα κυβέρνηση».
Τονίζουν τέλος ότι κατόπιν αυτών η οποιαδήποτε άρνηση της ΡΑΕ να αναθεωρήσει αμέσως την απόφασή της, ώστε να μην επιβληθούν οι αυξήσεις και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, που προκαλούν το δοκιμαζόμενο λαό, είναι παντελώς προσχηματική.
Στη συνέχεια η Iskra παραθέτει το κείμενο της τροπολογίας καθώς και την αιτιολογική της έκθεση:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο ... .
Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α 179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2015 οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων παραμένουν αμετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί για το έτος 2014»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται, λόγω των έκτακτων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η διατήρηση των μοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ στα επίπεδα που έχουν καθοριστεί για το έτος 2014. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα επανεκτίμησης καιεπαναπροσδιορισμού των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 για την εξυπηρέτηση των σκοπών που επιδιώκει, χωρίς την εν τω μεταξύ επιβάρυνση των καταναλωτών από τυχόν αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.


iskra.gr