Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ , ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ , 26/3/2015 , ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 26/03/2015.
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9453/20-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

Αρ. θέματος
Θέμα
Εισηγητής
1.       
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
2.       
Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Κανάρη 4, (αίτημα Μεταλιού Αικατερίνης).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.       
Εγγραφή του Δήμου Χίου στο e-Banking της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4.       
Διαγραφές οφειλών.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.       
Διαγραφή αποζημιώσεων χρήσης του πρώην μισθωτή του «Μαυροκορδάτικου» .
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6.       
Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου επί της οδού Φιστέλ Ντε Κουλάνς & Αχέρμου, Δ.Κ. Χίου, (αίτημα Ντομάτα Λουκά).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7.       
Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.  για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Ο Γύρος της Πόλης».
Αντιδήμαρχος κ. Γδύσης
8.       
Πραγματοποίηση εκδήλωσης στο χώρο του Χ.Α.Δ.Α. Δ. Χίου από το Αθλητικό Σωματείο Μηχανοϊδιοκτητών Χίου.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Δ.Κ. Χίου
9.       
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα «Στεγασμένος χώρος παραμονής οδηγών και επιβατών Ταξί στη πόλη της Χίου».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
10.   
Γεωτεχνική Μελέτη και πρόταση αποκατάστασης τοιχίου στην οδό Ι. Ξενιού στο Βροντάδο.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
11.   
Αποκατάσταση οδού Ι. Ξενιού στο Βροντάδο.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12.   
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Περιβόλα ΔΕ Μαστιχοχωρίων »
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
13.   
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευαστικές ανάγκες σχολείων έτους 2012».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
14.   
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση πολιτιστικών υποδομών της πλατείας ‘Καρουλιού’ Τ.Κ. Θυμιανών».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
15.   
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών υποδομών σχολείου Βολισσού».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
16.   
Καθορισμός οικοδομικής γραμμής στην ιδιοκτησία Ευσταθίου Τομάζου στην οδό Καραμανή Κων/νου 27, στην περιοχή ‘Αγ. Σαράντα Νερομύλων’ Δήμου Χίου.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
17.   
Επισκευή και συντήρηση Κοιμητηρίων ΔΕ Ομηρούπολης 2014.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
18.   
Έλεγχος αγκυρίων σπηλαίου Ολύμπων.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
19.   
Τροποποίηση προϋπολογισμού.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
20.   
Έγκριση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κ.λ.π.
Υπηρεσίες Δ. Χίου
21.   
Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων.
Πρόεδροι Νομικών Προσώπων
22.   
Τροποποίηση αποφάσεων Δ.Σ.
κ. Δήμαρχος
23.   
Μετακινήσεις.
κ. Δήμαρχος