Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΓΕΙΡΕΙ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώνουμε, ότι στο πρώτο σχέδιο νόμου, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, υπάρχει τροπολογία, που μπήκε κυριολεκτικά στο τέλος και η οποία αφορά στην πιο κρίσημη από τις  ασκούμενες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την κοινωνική πολιτική.
Η τροπολογία, όπως ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο ως άρθρο 45, αναφέρει: «Οι Περιφέρειες δύνανται να καταρτίζουν και να υλοποιούν δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.  Για την υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων αυτών, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο νόμο 3429/2005.  Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ».
Η παράταξή μας «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» στο παρόν χρονικό σημείο, δεν θα υπεισέλθει στα νομικά ζητήματα που ενδεχομένως εγείρει η εν λόγω διάταξη.  Ζητήματα εκ πρώτης ανάγνωσης σημαντικά, καθώς, δεδομένης της κάκιστης νομοτεχνικής διατύπωσης και του ότι δεν έχει δημοσιευθεί η αιτιολογική έκθεση, γεννώνται ερμηνευτικά θέματα ως προς την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόβλεψης σε σχέση με άλλα σημεία του νομοσχεδίου, αλλά και με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του Ν.3852/2010 (περί άσκησης των αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής, περί σύναψης προγραμματικών συμβάσεων κλπ).
Το ζήτημα που εγείρεται δεν έγκειται τόσο στο όποιο περιεχόμενο της κάθε τροπολογίας, αλλά είναι ιδίως πολιτικό
Είναι ότι στο πρώτο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης αποδεικνύεται ανακολουθία λόγων και έργων.    Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωνε, σε κάθε προφορική και έντυπη συνέντευξη και ομιλία, ότι θα συνεργάζεται με την Αυτοδιοίκηση, θα διαβουλεύεται με την Αυτοδιοίκηση, θα ακούει την Αυτοδιοίκηση και δεν θα νομοθετεί χωρίς την Αυτοδιοίκηση.  Επεσήμαιναν επανειλημμένως ότι κάθε θεσμική μεταβολή, όπως και ο «σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων», θα γίνει σε βάθος χρόνου και αφού προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση, χωρίς αιφνιδιασμούς και μέσα από διάλογο. 
Οι πράξεις όμως, αποδεικνύουν ότι επρόκειτο μόνο για ευχολόγια.  Θα πρέπει να ψάχνουμε τώρα, στις τελευταίες διατάξεις των νομοσχεδίων για ρυθμίσεις που περνούν, στην κυριολεξία νύχτα, χωρίς να έχει ζητηθεί η προβλεπόμενη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.
Είναι δε επιπροσθέτως απογοητευτικό ότι - σε ένα θέμα επί του οποίου βρίσκεται εν εξελίξει εντονότατος διάλογος, με συγκεκριμένες αναφορές Συναδέλφων της Αττικής και σχετικές αποφάσεις τόσο της Κ.Ε.Δ.Ε όσο και Π.Ε.Δ ανά τη Χώρα - η Κυβέρνησηαιφνιδιαστικά και μονομερώς, εμφανίζεται να επεμβαίνει, προφανώς επηρεασμένη από εκλεκτική συγγένεια, αγνοώντας ότι οι Δήμοι της Χώρας ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες, μετά από τεράστια προσπάθεια που αναπτύσσουν, πετυχαίνοντας, έμπρακτα και όχι εικονικά, αξιοπρόσεκτη κοινωνική προστασία και στήριξη των αδυνάμων, ιδίως τώρα στην κρίση .
Η πλέον ευαίσθητη θεματική, προτεραιότητα των Δήμων μας και των χιλιάδων κοινωνικών δομών μας,  θα αναμέναμε να προσεγγίζεται με περισσότερη ευθύνη.
Προτείνουμε η εν λόγω διάταξη να αποσυρθεί άμεσα, πριν δημιουργηθούν συνέπεις και τετελεσμένα, που θα αποβουν σε βάρος των πολιτών.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΚΕΔΕ